scre" />

艺术系学生分会生活部学生宿舍卫生检查结果

发布者:系统管理员发布时间:2010-05-13浏览次数:0

 

我艺术系学生分会生活部于2010512对我系学生宿舍进行了卫生检查,现将检查结果公布如下:

红榜:

      男:4#101009级艺设一班)

          4#104009级艺设三班)

4#937 09级广告班)

      女:3#630 09级广告班)

          3#741 09级艺设三班)

          3#631 09级广告班)

 

白榜:

      男:4#100309级艺设一班)

          4#930 09级广告班)

      女:3#728 09级艺设二班)

          3#730 09级艺设二班)

 

 

艺术系学生分会生活部

                                二〇一〇年五月十二日

 


资讯来源:艺术学系编辑:摄影:

XML 地图 | Sitemap 地图